اخذ نمایندگی فروش

فروشندگان و شرکتهای بزرگ پخش کننده موبایل در استانها در صورت داشتن توانایی مناسب جهت پوشش دادن کل استان میتوانند از طریق فرم زیر درخواست اخذ نمایندگی در استان خود نمایند .

   

تمامی فروشگاه داران موبایل و شرکتهای پخش کننده براحتی میتواندد از طریق ثبت نام در سایت ماریاتل و ارائه مدارک خواسته شده اقدام به خرید آنلاین نمایند و نیازی به اخذ نمایندگی نمیباشد.

ورود به بخش ثبت نام